Wkrótce wielkie otwarcie portalu

Zapraszamy!

eko-giełda.pl

 • Dziś każdy chce być eko

  Co nam w tym przeszkadza?

  Prawdziwie naturalna, zdrowa żywność jest trudno dostępna i droga.

 • Tylko u nas

  Na EKO-GIEŁDA.PL odkryjesz produkty, których do tej pory musiałeś mozolnie szukać.

  Najbardziej wartościowe i godne zaufania - bo opatrzone certyfikatem.

 • EKO-GIEŁDA.PL

  U nas eco, bio, organic to nie puste hasła. To po prostu zdrowe jedzenie w dobrej cenie.
  Zajrzyj na EKO-GIEŁDA.PL i rozsmakuj się w naturze.

EKO-GIEŁDA.PL to platforma, która skupia producentów i dystrybutorów certyfikowanej - czyli najbardziej zdrowej i ekologicznej żywności. Wszystkie produkty, jakie tutaj znajdziesz mają certyfikaty „eko”, „bio”, „organic”, wystawione przez jednostki certyfikujące polskiego Ministerstwo Rolnictwa, krajów Unii Europejskiej oraz USA Masz więc pewność, że zamówione u nas produkty zostały wyprodukowane/wyhodowane zgodnie z surowymi normami ekologicznymi. Kupując u nas, po prostu wiesz, co kupujesz. I to po najlepszej cenie!

 

Na stronie EKO-GIEŁDA.PL wspieramy, promujemy i upowszechniamy wiedzę o naturalnej, zdrowej i certyfikowanej żywności, jej producentach i dystrybutorach. Znasz takich? Podziel się z nami tą wiedzą - postaramy się, aby dołączyli do grona skupionych na naszej platformie NAJLEPSZYCH producentów i mogli wystawiać u nas Twoje ulubione produkty.

Jesteśmy grupą, której bliskie są zasady zdrowego stylu życia i odżywiania. Przyłącz się do nas! Stwórzmy przyjacielskie eko- koło ludzi świadomych, jak ważna jest jakość produktów, które stawiamy na swoim stole. Poleć EKO-GIEŁDA.PL znajomym i przyjaciołom. Zaproś ich na wspólne zakupy. Wszystkim nam się to opłaci!

Zespół portalu EKO-GIEŁDA.PL

 
 
 •  Co to jest żywność ekologiczna?

  Żywność ekologiczna jest przede wszystkim określeniem żywności wyprodukowanej za pomocą metod i praktyk zatwierdzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i organizacji certyfikujących.
  Określenie "żywność ekologiczna" stosuje się wyłącznie do żywności wyprodukowanej za pomocą najlepszych metod i praktyk zatwierdzonych przez Ministerstwo Rolnictwa, a w jego imieniu i z jego upoważnienia, przez organizacje certyfikujące. Żywność ekologiczną produkuje się w celu zapewnienia najlepszej jakości produktów spożywczych przy odpowiedniej ochronie środowiska naturalnego. Ekologia w produkcji żywności to nie tylko kwestia odpowiednich sposobów - w tym braku stosowania chemii przy uprawie. To również gwarancja użycia naturalnego materiału siewnego lub hodowlanego, z których korzysta producent i zapewnienia, że nie był on modyfikowany genetycznie, jak również tego, że pożywienie to jest odpowiednio przechowywane.

 • Dlaczego ważne jest aby kupować tylko certyfikowaną żywność?

  Certyfikacja jest procesem, dzięki któremu konsument ma pewność, że produkt sprzedawany jako ekologiczny jest zgodny z wymogami produkcji i obsługi określonymi w odpowiednich, surowych przepisach organizacji certyfikujących. Certyfikaty nie są przyznawane raz na zawsze, trzeba je regularnie odnawiać, a to wiąże się z poddaniem producenta lub dystrybutora rygorystycznej kontroli.

 • Dlaczego ekologiczne jedzenie jest lepsze dla zdrowia? czy ekologiczne jedzenie rzeczywiście poprawia nasze zdrowie?

  Tak. Konsumpcja żywności wytworzonej metodami ekologicznymi to najlepszy sposób, aby zmniejszyć narażenie organizmu na zanieczyszczenia powszechnie występujące w żywności, a które zostały wyeliminowane podczas uprawy i hodowli przy zastosowaniu tradycyjnych praktyk. Zanieczyszczenia te, to nie tylko pestycydy, z których wiele jest sklasyfikowanych jako potencjalne czynniki rakotwórcze, ale także metale ciężkie, takie jak ołów, rtęć oraz trujące rozpuszczalniki jak benzen i toluen. Żywność ekologiczna jest mniej narażona na występowanie takich czynników, co ma bezpośrednie przełożenie na zdrowie. Metale ciężkie przyczyniają się np. do uszkodzenia funkcji nerwów, co sprzyja rozwojowi wielu chorób. Oprócz zmniejszenia spożycia potencjalnie szkodliwych substancji, ekologiczna żywność zawiera wyższe poziomy wielu składników odżywczych, w tym witamin i minerałów.

 • Dlaczego ekologiczna żywność jest lepsza dla środowiska naturalnego
  Jakie są korzyści dla środowiska wynikające z produkcji ekologicznej w porównaniu z tradycyjnymi metodami upraw i hodowli?

  W tradycyjnym rolnictwie, jeśli gleba nie zawiera wystarczającej ilości składników odżywczych, są one dostarczane do gleby w postaci sztucznych nawozów oraz chemii do ochrony przed owadami i szkodnikami. Szczególnym zagrożeniem dla zdrowych upraw rolniczych są pestycydy a w hodowli antybiotyki i sztuczne przyspieszacze oraz polepszacze paszy dla zwierząt. Te metody i środki stosowane we współczesnym przemyśle rolno-hodowlanym powodują zwiększenie produkcji roślinnej i zwierzęcej, ale doprowadzają do niezrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych. W wielu przypadkach, stanowią dodatkowe zagrożenie dla zdrowia ekosystemu oraz żyjących w nim ludzi przez zanieczyszczenie gleby, wody i powietrza.
  Praktyki rolnictwa ekologicznego starają się zminimalizować i wręcz usunąć negatywne skutki rolnictwa intensywnego, a tym samym dążą do harmonijnego rozwoju środowiska naturalnego. Płodozmian i sadzenie odpowiednich roślin w odpowiednim czasie, mogą skutecznie i nieinwazyjnie poprawić odżywienie gleby. Rolnictwo ekologiczne pomaga zmniejszyć zapotrzebowanie na toksyczne pestycydy, co poprawia równowagę biologiczną w całej przyrodzie.
  Praktyki rolnictwa ekologicznego mogą także znacznie zmniejszyć emisję dwutlenku węgla związanego z produkcją i transportem nawozów syntetycznych oraz sekwestracji dwutlenku węgla i retencji, co w dłuższej perspektywie przyniesie Ziemi i jej mieszkańcom - nam, naszym dzieciom i wnukom - same korzyści.

 • Dlaczego żywność ekologiczna kosztuje więcej?

  Większy koszt żywności ekologicznej jest spowodowany dużo mniejszą skalą produkcji, a co za tym idzie większymi nakładami pracy ludzkiej. Ogromna różnica w wielkości produkcji oznacza, że żywność wytworzona metodami ekologicznymi nie może konkurować ceną z tradycyjnie uprawianych żywności w całym kraju. Bije ją jednak pod każdym względem jakością. Ważne jest, aby pamiętać, że tradycyjnie uprawianych żywności często mają ukryte koszty - np. szkód w środowisku naturalnym oraz długoterminowych negatywnych skutków dla naszego zdrowia. Te ukryte koszty nie pojawiają się na rachunku handlowym w markecie, dyskoncie czy sklepie spożywczym. Istnieją jednak, da się je policzyć i są bardzo wysokie, w myśl zasady: "Nie ma darmowych obiadów".

 • Jak poznać żywność ekologiczną?

  Przy kupowaniu ekologicznej żywności należy zachować dużą ostrożność. Rosnąca popularność produktów ekologicznych, które wymagają więcej pracy i nakładów, a tym samym są droższe w produkcji, a także wyższe normy ekologiczne wymagane przez podmioty przyznające certyfikaty producentom żywności eko, bio oraz organic są powodami nieuczciwych praktyk stosowanych przez niektórych producentów. Jednym z chwytów marketingowych jest znakowanie swoich towarów logo stworzonym przez siebie, co wprowadza w błąd konsumentów.
  Produkty te mogą być wytwarzane metodami ekologicznymi, ale nie muszą! Dlatego, aby mieć pewność, należy wybierać takie, które są oznakowane wg przedstawionych zasad przez renomowane i upoważnione do tego organizacje. Na Platformie www.eko-gielda.pl znajdują się tylko sprawdzone produkty od wiarygodnych producentów, które *posiadają aktualne certyfikaty*. Graficzną informacją jest wspólnotowy znak „Rolnictwo ekologiczne” umieszczony na etykiecie produktu.

  Oprócz tego powinna ona zawierać następujące informacje:

   • nazwę i numer upoważnionej jednostki certyfikującej, której podlega producent,
   • nazwę i adres producenta oraz jeśli jest inny – właściciela lub sprzedawcy produktu,
   • nazwę produktu,
   • znak identyfikacyjny partii towaru.
  • Może zawierać również:

   • napis „Rolnictwo ekologiczne – system kontroli WE”,
   • wspólnotowy znak „Rolnictwo ekologiczne”.

  Jeśli produkt posiada takie informacje oznacza to, że:

  przynajmniej 95% jego składników zostało wyprodukowane metodami ekologicznymi, produkty były nadzorowane podczas procesu produkcji i przygotowania zgodnie z przyjętymi wytycznymi, produkty są sprzedawane bezpośrednio przez producenta lub w zamkniętych, zabezpieczonych i oznakowanych opakowaniach.

 • Rolnictwo ekologiczne

  Rolnictwo ekologiczne określa się jako system gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Produkcja ekologiczna powinna łączyć przyjazne środowisku praktyki gospodarowania, wspomagać wysoki stopień różnorodności biologicznej, wykorzystywać naturalne procesy oraz zapewnić właściwy dobrostan zwierząt.
  Bardzo często podkreśla się dwoistą naturę systemu rolnictwa ekologicznego. Przede wszystkim jest to system wpływający pozytywnie na środowisko naturalne, co też przyczynia się do osiągania szeroko rozumianych korzyści rolnośrodowiskowych. Z drugiej jednak strony rolnictwo ekologiczne jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku. Konsumenci skłaniają się ku tym produktom, chcą je kupować i zazwyczaj płacą za nie wyższą cenę niż za produkty, które nie zostały wytworzone takimi metodami. Zgodnie z tym podejściem system rolnictwa ekologicznego jest systemem rynkowym.
  Szybki rozwój sektora rolnictwa ekologicznego znajduje odzwierciedlenie we wzroście podaży wysokojakościowych produktów rolnictwa ekologicznego. W 2004 r. kontrolą objętych było 3 760 gospodarstw o powierzchni 82 730 ha, a w 2013 r. liczba gospodarstw ekologicznych wynosiła 26 598o powierzchni blisko 669 970 ha. Liczba przetwórni wzrosła z 55 w 2004 r. do 407 w 2013 r. W Polsce udział rolnictwa ekologicznego w całkowitej powierzchni upraw rolnych w 2002 roku wynosił zaledwie około 0,3%, podczas gdy średnia w państwach "starej unii" wynosiła 3,3%. Obecnie udział powierzchni ekologicznej w Polce wzrósł do 4%. Pochodną wzrostu tego sektora rolnictwa jest wzrost liczby jednostek certyfikujących odpowiedzialnych za kontrolę i certyfikację. W 2013 r. takie kontrole przeprowadzało 10 upoważnionych jednostek certyfikujących.

 • System kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym stanowią:
  1. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako organ upoważniający jednostki certyfikujące do prowadzenia kontroli i wydawania certyfikatów,
  2. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawuje nadzór nad jednostkami certyfikującymi oraz nadzór nad produkcją ekologiczną,
  3. Inspekcja Handlowa współpracuje z IJHAR-S przy sprawowaniu nadzoru nad jednostkami certyfikującymi oraz produkcją ekologiczną, w zakresie wprowadzania do obrotu detalicznego produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. a lub b rozporządzenia nr 834/2007,
  4. Inspekcja Weterynaryjna współpracuje z IJHAR-S przy sprawowaniu nadzoru nad jednostkami certyfikującymi oraz produkcją ekologiczną, w zakresie produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 834/2007,
  5. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa współpracuje z IJHAR-S przy sprawowaniu nadzoru nad jednostkami certyfikującymi oraz produkcją ekologiczną, w zakresie produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 834/2007.
  6. Upoważnione jednostki certyfikujące akredytowane w zakresie rolnictwa ekologicznego, zgodnie z Normą PN-EN 45011 „Wymagania ogólne dotyczące działania jednostek prowadzących systemy certyfikacji wyrobów”.
  7. Funkcjonowanie systemu kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym jest podstawowym gwarantem dla konsumenta, że środki spożywcze znajdujące się na rynku wyprodukowane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego i są wolne od zanieczyszczeń, takich jak: pozostałości środków ochrony roślin i hormonów, a podczas ich produkcji nie stosowano nawozów sztucznych i organizmów zmodyfikowanych genetycznie.

 

Zdrowa żywnośćDemow dobrej cenie
  • Eko-Giełda

   Właścicielem Platformy
   EKO-GIELDA.PL
   jest:
    
   SWN Sp. z o.o.
   ul. Tadeusza Kościuszki 35
   50-011 Wrocław
    
   NIP 6772340905
   REGON 121198623
   KRS 0000353435
    
   tel.(+48) 71 346 30 32
   tel.(+48) 514 150 078

    

  • Napisz do nas